Saltstraumbrua i solnedgang.

Saltstraumen-Verdens sterkeste malstrøm

Saltstraumen

Verdens sterkeste malstrøm

Saltstraumen er valgt ut som et av The Wild Wonders of Europe.

Nydelig solnedgang - Salstraumen
Saltstraumbrua i solnedgang.

Saltstraumen Verdens sterkeste malstrøm finner du rett utenfor Bodø, kun 90 minutter med fly fra Oslo. For det er her, rett nord for Polarsirkelen, at du finner verdens sterkeste malstrøm. Et eldorado for dykkere og fiskere med rike forekomster av torsk, sei, kveite, breiflabb og steinbit.

Fenomenet oppstår hver 6. time ved at vannmasser på nær 400 mill. m3 passerer i en hastighet på opp til 20 knop gjennom det 3 km lange og 150 m brede sundet mellom Saltenfjorden og Skjerstadfjorden.

Saltstraumen-Foto Tommy Andreassen
Malstrøm-Saltstraumen

Dyre og planteliv i Saltstraumen

I Saltstraumen fins store mengder torsk, sei, kveite, breiflabb og steinbit. Torsk og steinbit er vanlig fangst for sportsfiskere, og det er store mengder sjøfugl som overvintrer og lever av fisken her. Årsaken til det store biologiske mangfoldet skyldes malstrømmen som tilfører oksygen til vannmassene og frakter næringsstoffer som plantene drar nytte av. Ærfugl og havørn finnes i nærområdet. Sportsdykkere har også funnet ett lite korallrev med hornkoraller like utenfor strømmen.

Om strømmen

Saltstraumen blir til når tidevannet strømmer inn i og ut av Skjerstadfjorden. Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som en meter eller tre fot. For å utjevne tidevannforskjellen presses fire ganger i døgnet veldige vannmasser med stor fart gjennom det tre km lange, og på det smaleste bare 150 meter brede, sundet. Estimater antyder 372-400 millioner kubikkmeter vann presses gjennom sundet. Middelhastigheten synes å ligge på omkring 7 knop (ca. 13 km/t) og topphastigheten betydelig over. Strømmen kan oppnå en hastighet på ca 20 knop. Som alle tidevannstrømmer er Saltstraumen sterkest like etter ny- og fullmåne.

I hjerte av Saltstraumen-Foto Tommy Andreassen
I hjerte av Saltstraumen

Det er også viktig å merke seg at Saltstraumtabellen viser tidspunkt for når straumen er på det sterkeste inn eller ut, mens en tidevannstabell viser tidspunkt for når det er flo eller fjære. Mellom disse er det altså en tidsforskjell på ca 3 timer (innenfor straumen). Det er ikke flo eller fjære samtidig innenfor og utenfor straumen. Dette kommer av struping av tidevannet. I fjorder med trangt innløp kan det oppstå betydelig forsinkelse av tidspunktet for flo og fjære inne i fjorden i forhold til i havet utenfor. Høydeforskjellen mellom flo og fjære blir også vesentlig mindre inne i fjorden. Grunnen til dette er at fjorden ikke rekker å bli fylt eller tømt gjennom det trange innløpet i de 6 timene sjøen stiger eller faller i havet utenfor. Dette fenomenet kalles tidevannstruping. Internasjonalt er det kjent ved den engelske betegnelsen «tidal choking». Struping finnes i mange fjordarmer med trange innløp. Saltstraumen struper tidevannet i Skjerstadfjorden slik at tidspunktet for flo og fjære forsinkes med om lag to timer.

Historie

Ved Saltstraumen er det funnet steinalderboplasser på begge sidene av straumen som er opptil 11 000 år gamle. Disse bosettingene er funnet ca 80 meter over havet og kan være den nest eldste bosettingen som er funnet i landet. Grunnen til den tidlige bosetningen i området skyldes trolig de næringsrike havmassene. Strømmen har ikke alltid vært der, den er ca 3000 år gammel. Dette er fordi havnivået sto høyere før dette, og derfor var det ikke like trangt i sundet.

I dag er det et museum ved Saltstraumen, som stiller ut forskjellige gjenstander, og arrangerer historiske vandringer. Det er funnet diverse pilspisser og knivspisser samt en oval gjenstand av bein, som etter hvert ble identifisert som en Brummer, som er det eldste musikkinstrumentet som er funnet i Norge.

Kilde: Wikipedia

 

error: Content is protected !!